Předmětem projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020664 Energetické úspory v Transforwarding a.s. je realizace energetických opatření za účelem snížení energetické náročnosti provozu podniku. Energetická opatření realizovaná v rámci projektu:

  • Rekonstrukce výměníkové stanice CZT
  • Výměna svítidel osvětlovací soustavy

Hlavní cíle a výsledky projektu:

  • Snížení energetické náročnosti provozu podniku.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie.