předseda představenstva
Ing. Ladislav Průcha
prucha@transforwarding.cz

člen představenstva
Ing. Nikola Rybová
rybova@transforwarding.cz

Management

prokurista a senior manažer
Ing. Martin Straka
straka@transforwarding.cz

obchodní manažer
Zuzana Vrkočová
vrkocova@transforwarding.cz

finanční manažer
Ing. Daniela Zelendová
zelendova@transforwarding.cz