Pojištění zásilek eliminuje rizika v případě vzniklých škod a umožní zákazníkům se v klidu věnovat obchodování.
Pojistit zásilku patří výlučně do odpovědnosti držitele zásilky podle dodacích podmínek INCOTERMS 2010.
Pro oblast mezinárodní a vnitrostátní silniční, námořní nebo letecké přepravy platí dva druhy pojištění:

Pojištění odpovědnostní

  • jedná se o pojištění odpovědnosti zasilatele za škodu pro jednotlivé přepravní systémy
  • toto pojištění kryje pouze část rizik (limity odpovědnosti jsou pro zasílatele nebo silničního dopravce definovány Úmluvou CMR,
    pro dopravce námořního je limit stanoven v Hamburských pravidlech a pro leteckého dopravce Montrealskou úmluvou)

Škodové pojištění přepravy (označované jako zbožové či majetkové pojištění zásilek)

  • uzavírá se na 100% hodnoty zásilky nebo na 110% (včetně nákladů na dopravu)
  • některé druhy zboží jsou generelně vyloučené a nelze je pojistit (např. živá zvířata, umělecké předměty, stěhované svršky, peníze, drahé kameny, tabákové výrobky, čerstvé potraviny, tvrdý alkohol, atd.).
  • škodové pojištění přepravy zařídíme na základě Vašeho požadavku při zaslání zasílatelského příkazu (prosíme sdělit druh zboží a jeho hodnotu)
  • v případě vzniku škody snadné a rychlé vyřízení škodní události

KONTAKT:

Telefon obchodní oddělení: +420 389 001 508, 509
E-mail: obchod@transforwarding.cz