Pojištění zásilek při přepravě Transforwarding a.s.
englishčeskydeutsch
Transforwarding a.s.

Poptávka služeb nebo dotaz

Pojištění zásilek při přepravě

Pojištění zásilek a odpovědnosti za škody

Vážení zákazníci,

v oblasti mezinárodní silniční, námořní a letecké přepravy je nutné rozlišovat mezi pojištěním odpovědnostním a pojištěním majetkovým. Na tuto skutečnost se trochu zapomíná a někdy může docházet i ke klamání Vás – zákazníků. Zejména co se týká řešení škod a následného plnění pojišťovnou. Proto pokládáme za solidní Vás o zmíněné problematice informovat.

Pokud se hovoří o pojištění dopravce, jedná se vždy o pojištění odpovědnostní. Pokud se prokáže, že dopravce je za vzniklou škodu odpovědný, je rozsah pojistného plnění omezený. Pro silničního dopravce je toto plnění dáno Úmluvou CMR do limitu 8,33 ZPČ za 1 kg hrubé hmotnosti. Pro dopravce námořního je limit stanoven v Hamburských pravidlech a pro leteckého dopravce Montrealskou úmluvou.

Podle Všeobecných zasílatelských podmínek Svazu spedice a logistiky České republiky je i zasílatel odpovědný za škodu vzniklou na zásilce v průběhu přepravy, pokud se prokáže, že tuto škodu způsobil. Následné plnění poškozenému ze strany pojišťovny, z důvodu odpovědnosti zasílatele, pro případy ztráty či totálního zničení zásilky je rovněž omezeno, a to do výše 8,33 zvláštních práv čerpání (ZPČ nebo XDR) za 1 kg hrubé hmotnosti zničené, ztracené nebo poškozené zásilky. Hodnota ZPČ (XDR) je uváděna v kurzovním lístku a podle kurzu ZPČ ke dni vzniku škody a brutto hmotnosti zásilky lze stanovit limit odpovědnosti zasílatele. Kurz SDR stanoví MMF, aktuální sazby naleznete např. na stránkách ČNB.


Příklad pro silniční přepravu:


Zásilka o hrubé hmotnosti 150 kg, kurz XDR pro den vzniku škody je 28,691 Kč. Plnění pojišťovny za škodu z limitu odpovědnosti dopravce nebo i zasílatele činí maximálně 35 849,00 Kč za uvedenou zásilku. Pokud je skutečná hodnota zásilky podle obchodní faktury vyšší než tento limit, rozdíl mezi skutečnou cenou zásilky a tímto limitem odpovědnosti nemůže být zákazníkovi uhrazen z důvodu, protože zákazník nemá uzavřené vlastní zbožové pojištění nebo si zásilku nenechal u naší společnosti zbožově pojistit. Podle dodacích podmínek (INCOTERMS 2010) přechází riziko za řešení škody na zásilce a následné plnění pojišťovnou okamžikem přechodu práv k zásilce od prodávajícího na kupujícího. Držitel zásilky podle INCOTERMS 2010 ( kupující nebo prodávající ) se tedy musí sám rozhodnout, zda si zásilku nechá zbožově pojistit či nikoliv.

 

Cílem naší společnosti je poskytnout naším zákazníkům takovou službu, která bude:

  • Eliminovat rizika spojená s případnými škodami
  • Umožní naším zákazníkům klidnou práci při jejich vlastní činnosti

 

Zbožové (majetkové) pojištění zásilek při přepravě

Proto naše společnost uzavřela s pojišťovacím makléřem smlouvu a pro zákazníky, kteří nemají vlastní zbožovou pojistku, zařizujeme zbožové (majetkové) pojištění zásilek.

Doporučuje proto svým zákazníkům, pokud si to budou přát a pověří nás tímto úkonem, nechat si svoje zásilky zbožově pojistit na jejich skutečnou hodnotu. Pro tento úkon potřebujeme znát pouze hodnotu zásilky podle obchodní faktury a druh zboží ( jeho specifikaci). Na základě těchto informací Vaši zásilku pojistíme. Naši disponenti jsou pravidelně školeni v oblasti pojištění zásilek.

Pokládáme však za nutné sdělit, že některé druhy zboží jsou generelně vyloučené a nelze je pojistit (např. živá zvířata, umělecké předměty, stěhované svršky, peníze, drahé kameny, tabákové výrobky, čerstvé potraviny, tvrdý alkohol, atd.).

Na požádání Vám rovněž sdělíme sazbu za pojištění zásilky či zda je možné Vaše zboží připojistit. V případě dlouhodobé spolupráce a přepravy stále se opakujících komodit je možné s makléřem vyjednat zvláštní sazbu za pojištění.

Pracovníci společnosti Transforwarding a.s., na základě Vámi zaslané objednávky na obstarání přepravy a Vašeho požadavku zajistit zbožové pojištění zásilky, zařídí vše potřebné. Vy na druhé straně získáte klid, že v případě tak nepříjemné záležitosti, jakou je ztráta či zničení zásilky, máte spolehlivého partnera.

Jsme si jisti, že tato naše služba je dalším významným přínosem pro spolupráci mezi naší společností a Vámi, našimi zákazníky.

Pro případ Vašich dalších dotazů jsme Vám k dispozici...

 
KONTAKT:

Zuzana Vrkočová - obchodní oddělení
Telefon: +420 389 001 508
E-mail: vrkocova@transforwarding.cz

Vendula Šmídová - obchodní oddělení
Telefon: +420 389 001 509
E-mail: smidova@transforwarding.cz

 

©2018 TRANSFORWARDING a.s. - FORWARDING AND BUSINESS   Jsme tu, abyste byli úspěšní