• mezinárodní silniční sběrná služba kusových zásilek do 2000 kg
  • rozsáhlá evropská síť partnerů
  • denní svoz/ rozvoz zásilek
  • pravidelné odjezdy kamionů se sběrnými zásilkami v exportu i importu
  • systém přeprav dílčích (LTL) a celovozových (FTL) zásilek
  • možnost expresních přeprav za smluvní ceny
  • možnost sjednání pojištění zásilek na plnou hodnotu

Dopravu  zásilek obstaráme jako zasílatel ve smyslu § 2471 a násl. Občanského zákoníku v platném znění a Všeobecných zasílatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR  v platném znění.

Odpovědnost zasílatele je vázána mezinárodními úmluvami, upravujícími přepravu zboží. Proto doporučujeme příkazci pro mezinárodní přepravu zásilek nechat si zásilku zbožově pojistit. Pro případ ztráty či zničení zásilky je podle podmínek CMR uznána náhrada škody do maximální výše 8,33 jednotek ZPČ/XDR za 1 kg hrubé hmotnosti zásilky. Výše ZPČ/XDR je denně zveřejňována v úředních kurzovních lístcích vydávaných Českou národní bankou. Zásilku je možno pojistit na plnou hodnotu na základě vašeho písemného požadavku.

KONTAKT:

Telefon obchodní oddělení: +420 389 001 508, 509
E-mail: obchod@transforwarding.cz