Systém managementu kvality firmy Transforwarding a.s.
byl schválen společností Lloyd´s Register Quality Assurance
podle standardů systému managementu kvality

ISO 9001:2015

Systém managementu kvality zahrnuje činnosti:
  • Poskytování služeb vnitrostátního a mezinárodního silničního, železničního, námořního a leteckého zasilatelství.
  • Poskytování služeb schváleného celního agenta.
  • Poskytování logistických služeb.
  • Vývoj, implementace a servis SW pro spedici

    ISO 9001

První certifikát vystaven 19. listopadu 1999
Současný certifikát vystaven 1. prosince 2017
Platnost certifikátu do 30. listopadu 2020
Britská akreditace UKAS

Certifikáty:

Certifikat_ISO_cze.pdf

Certifikat_ISO_cze.pdf

Certifikat_ISO_eng.pdf

Certifikat_ISO_eng.pdf