Certifikát systému managementu kvality<br> ISO 9001 <br> a osvědčení AEO Transforwarding a.s.
englishčeskydeutsch
Transforwarding a.s.

Poptávka služeb nebo dotaz

Certifikát systému managementu kvality
ISO 9001
a osvědčení AEO

Certifikát systému managementu kvality:

ISO 9001  

Systém managementu kvality firmy Transforwarding a.s. byl schválen společností Lloyd's Register Quality Assurance podle standardů systému managementu kvality

ISO 9001:2008

 

Systém managementu kvality zahrnuje činnosti:

Poskytování služeb vnitrostátního a mezinárodního silničního, železničního, námořního, leteckého zasilatelství. Poskytování služeb schváleného celního agenta. Poskytování logistických služeb. Vývoj, implementace a servis SW pro spedici.

První certifikát vystaven 19. listopadu 1999 
Současný certifikát vystaven 1. prosince 2014
Platnost certifikátu do 30. listopadu 2017
Britská akreditace UKAS


Certifikáty:
CZ UKAS EN UKAS

 

 

Osvědčení AEO - oprávněný hospodářský subjekt

Od 25. 9. 2012 jsme držiteli osvědčení AEO

Výhody jsou následující:

AEO

  • Nositel certifikátu AEO je prověřený ze strany celních orgánů v oblastech finanční stability, celních postupů, vnitrofiremních mechanismů, vyhovuje bezpečnostním a celním požadavkům
  • Osvědčení je uděleno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům
  • Osvědčení indikuje, že jeho držitel je bezpečný a spolehlivý článek v rámci obchodně dodavatelských vztahů
  • Osvědčení AEO poskytuje dostatečné záruky Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU
  • Držitel osvědčení AEO je oprávněn využívat výhody spojené s celním řízením
  • Využívání výhod spojených s podáváním vstupního a výstupního souhrnného celního prohlášení

  

 

KONTAKT:

Ing. Nikola Rybová - představitel vedení pro jakost
Telefon: +420 389 001 157
E-mail: rybova@transforwarding.cz

Lenka Bártová - interní auditorka
Telefon: +420 389 001 202
E-mail: bartova@transforwarding.cz

Ing. Daniela Zelendová - interní auditorka
Telefon: +420 389 001 112
E-mail: zelendova@transforwarding.cz

 

©2018 TRANSFORWARDING a.s. - FORWARDING AND BUSINESS   Jsme tu, abyste byli úspěšní