Potvrzuji:

  • že obchodní společnosti Transforwarding a.s. jakožto správci osobních údajů uděluji svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů k následujícím účelům:

  • že jsem byl správcem osobních údajů řádně a detailně poučen o svých právech na úseku ochrany osobních údajů, včetně možnosti svůj souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat.