• kompletní celní služby při exportu, importu i tranzitu zboží
 • zastupování v celním řízení
 • zpracování celních dokumentů
 • poskytnutí globální záruky na platby celního dluhu
 • zjednodušené celní odbavení ( schválený příjemce a vývozce )
 • poradenská činnost v celní problematice
 • zpracování statistiky intrakomunitárního obchodu INTRASTAT-CZ

Evidence a statistika obchodní výměny mezi státy Evropské unie po 1. květnu 2004

Osvědčení AEO

AEO logo
Od 25.9.2012 jsme držiteli osvědčení AEO
(oprávněný hospodářský subjekt)

Výhody jsou následující:

 • nositel certifikátu AEO je prověřený ze strany celních orgánů v oblastech finanční stability, celních postupů, vnitrofiremních mechanismů, vyhovuje bezpečnostním a celním požadavkům
 • osvědčení je uděleno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům
 • osvědčení indikuje, že jeho držitel je bezpečný a spolehlivý článek v rámci obchodně dodavatelských vztahů
 • osvědčení AEO poskytuje dostatečné záruky Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU
 • držitel osvědčení AEO je oprávněn využívat výhody spojené s celním řízením
 • využívání výhod spojených s podáváním vstupního a výstupního souhrnného celního prohlášení

KONTAKT

Hana Zemanová – vedoucí celních služeb
Telefon: +420 389 001 506
E-mail: zemanova@transforwarding.cz