Celní služby a Intrastat Transforwarding a.s.
englishčeskydeutsch
Transforwarding a.s.

Poptávka služeb nebo dotaz

Celní služby a Intrastat

 • Zastupování v celním řízení
 • Kompletní servis poskytovaných služeb při exportu i importu zboží do / ze zemí mimo Evropskou unii
 • Zpracování celních dokladů
 • Vystavení dokumentů T1/ T2
 • Vystavení Carnet ATA a Carnet TIR
 • Poskytnutí globální záruky na platby celního dluhu
 • Zjednodušené celní odbavení (schválený příjemce a vývozce)
 • Poradenská činnost v celní problematice
 • Zpracování statistiky intrakomunitárního obchodu INTRASTAT-CZ
 
Osvědčení AEO:

Od 25.9.2012 jsme držiteli osvědčení AEO (oprávněný hospodářský subjekt) 

Výhody jsou následující:

AEO

 • Nositel certifikátu AEO je prověřený ze strany celních orgánů v oblastech finanční stability, celních postupů, vnitrofiremních mechanismů, vyhovuje bezpečnostním a celním požadavkům
 • Osvědčení je uděleno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům
 • Osvědčení indikuje, že jeho držitel je bezpečný a spolehlivý článek v rámci obchodně dodavatelských vztahů
 • Osvědčení AEO poskytuje dostatečné záruky Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU
 • Držitel osvědčení AEO je oprávněn využívat výhody spojené s celním řízením
 • Využívání výhod spojených s podáváním vstupního a výstupního souhrnného celního prohlášení

 

Evidence a statistika obchodní výměny mezi státy Evropské unie po 1. květnu 2004.

Po vstupu do EU nahradí provádění celních služeb pro obchodní transakce mezi státy Evropské systém sběru dat pro statistiku obchodu mezi členskými státy Evropské unie. Tento systém se nazývá INTRASTAT-CZ.

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká firem, které překročí osvobozující práh pro přijetí nebo osvobozující práh pro odeslání zboží INTRASTATu.

Nabízíme možnost zpracování údajů pro systém INTRASTAT-CZ.

Rádi odpovíme Vaše případné dotazy.

 

KONTAKT:

Hana Zemanová - vedoucí celních služeb
Telefon: +420 389 001 506, 501
Mobil: +420 736 520 726
Fax: +420 389 001 555
E-mail: zemanova@transforwarding.cz

©2018 TRANSFORWARDING a.s. - FORWARDING AND BUSINESS   Jsme tu, abyste byli úspěšní